Polityka Prywatności

Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności ("Polityka Prywatności") opisuje praktyki informacyjne Dream Maker ("casinoradar"," my"," nasze "Lub" nas") w związku z witryną www.casinoradar.com (wraz z subdomenami, funkcjami i usługami na nich dostępnymi, "witryna"). Użyte poniżej nagłówki sekcji i podsekcji służą wyłącznie ułatwieniu czytania (i nie mogą być używane do celów interpretacyjnych) i mamy nadzieję, że ułatwią poruszanie się po niniejszej Polityce Prywatności.

 

Ogólnie rzecz biorąc, otrzymujemy informacje, ponieważ:

 

(a) dostarczyłeś nam je;

(b) zbieramy je od ciebie zgodnie z postanowieniami zawartymi poniżej;i / lub

(c) strony trzecie, z którymi współpracujemy (takie jak dostawcy analityki danych), zbierają je od Ciebie w naszym imieniu. Dzieje się tak w przypadkach, gdy używamy lub wdrażamy technologię stron trzecich lub gdy w inny sposób dajemy tym stronom trzecim dostęp do naszej witryny lub technologii. Tak więc, jeśli poniżej w Sekcji 4 (informacje, które zbieramy od Ciebie) opisujemy sposoby, w jakie zbieramy informacje od Ciebie, przyjmujesz do wiadomości, że takie gromadzenie może być również przeprowadzane przez strony trzecie, a takie strony trzecie mogą mieć własne polityki prywatności, a zatem niekoniecznie będą przestrzegać niniejszej Polityki Prywatności.

Informacje, które otrzymujemy, mogą dotyczyć Ciebie, a także sposobów korzystania z witryny. Dla celów niniejszej Polityki Prywatności "dane osobowe" oznaczają informacje, które mogąbyć wykorzystywane, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami, do osobistej identyfikacji osoby, takiej jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres domowy lub inny adres fizyczny oraz inne informacje kontaktowe.

Warunki użytkowania. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część Warunków korzystania z witryny ("Warunki korzystania"), których kopię można zobaczyć w Warunkach korzystania. Wszelkie terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności, których nie definiujemy, mają znaczenie nadane im w Warunkach Użytkowania.

Zgoda i modyfikacja. Nie jesteś prawnie zobowiązany do przekazywania nam danych osobowych (i przyjmujesz do wiadomości, że przekazywanie nam danych osobowych odbywa się swobodnie). Nie jesteś również zobowiązany do korzystania z witryny w pierwszej kolejności. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę naniniejsza Polityka Prywatności i nasze praktyki informacyjne opisane w niniejszym dokumencie. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszą Polityką prywatności, nie uzyskuj dostępu ani w inny sposób nie korzystaj z witryny. Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym momencie.

Informacje, Które Nam Przekazujesz. Obecnie wymagamy od Ciebie podania pewnych rodzajów informacji w celu korzystania z witryny oraz niektórych jej funkcji i usług. Oto kilka przykładów:

Lead Generation. Witryna zawiera listę i porównuje różne firmy i podmioty komercyjne (łącznie "Partnerzy") oraz ich odpowiednie produkty i/lub usługi (łącznie"produkty"). Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat partnera lub Produktu, lub jeśli w inny sposób chcesz realizowaćjeśli klikniesz odpowiednią ikonę lub kartę partnera, możesz zostać przekierowany na stronę docelową, która jest własnością i jest zarządzana przez partnera ("strona docelowa"); podobnie możesz zostać przekierowany na stronę docelową za pośrednictwem innych stron internetowych i wyszukiwań online. W obu przypadkach możesz jednak zostać poproszony o podanie pewnych informacji na stronie docelowej, w tym danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu (takie informacje łącznie "informacje o stronie docelowej").

Skontaktuj Się Z Nami. Jeśli wyślesz nam zapytanie "skontaktuj się z nami" (lub podobne), przesyłając formularz online, który udostępniamy, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail, który wyświetlamy, korzystając z funkcji opinii lub raportowania, lub w inny sposób,może być wymagane podanie pewnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Blogi, newslettery, ankiety i promocje. Witryna może zawierać forum blogowe, recenzje i artykuły wyświetlające informacje o naszych usługach, partnerach, produktach i odpowiednim rynku. Witryna może również oferować możliwość subskrybowania biuletynów i udziału w ankietach i innych działaniach promocyjnych (niektóre z nich mogą być administrowane przez nas, a niektóre mogą być administrowane przez strony trzecie, z którymi współpracujemy, takie jak TrustPilot). W każdym z powyższych przypadków twoja interakcja (np. odpowiedź na forum blogowym, subskrypcja biuletynu lub udział w ankiecie) może wymagać podania pewnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mailadres.

Informacje, Które Zbieramy Od Ciebie. Zbieramy informacje (w tym dane osobowe) od Ciebie w następujący sposób:

Pliki dziennika; dane urządzenia i użytkowania. Zbieramy informacje za pośrednictwem plików dziennika serwera, ale także poprzez wdrażanie technologii śledzenia w witrynie (które mogą obejmować technologie śledzenia partnerów). Robimy to w celu analizy trendów, śledzenia ruchu użytkowników w witrynie i kliknięć użytkowników na inne witryny, zbierania informacji demograficznych i ogólnie zbierania informacji, które możemy uznać za wnikliwe lub pomocne. Rodzaj gromadzonych informacji może obejmować (ale nie ogranicza się do) adresy protokołu internetowego (IP), adres MAC, typ urządzenia, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, typ systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, agent użytkownika, identyfikator użytkownika, język, adresy URL i kanały ruchu (takie jak poprzednie adresy URL lub platformy, które odwiedziłeś), wyszukiwania słów kluczowych i stawki, Miasto, Kod Regionu, kraj, szerokość geograficzna, płeć, wiek, Dostawca usług internetowych (ISP), znacznik daty/godziny korzystania z witryny, strony odsyłające/wyjściowe, kliknięcia, czas kliknięć i wyświetleń stron oraz kliknięte strony.

Pliki cookie i inne technologie śledzenia. Witryna może wykorzystywać "pliki cookie "i inne technologie śledzenia (takie jak" sygnały nawigacyjne "i"znaczniki pikselowe"). Zapoznaj się z naszą Polityką Plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu, w jaki używamy plików cookie/technologii śledzenia na naszej stronie.

Sposób, W Jaki Wykorzystujemy Dane Osobowe. Oprócz wykorzystania danych osobowych opisanych w innych miejscach niniejszej Polityki Prywatności, używamy również danych osobowych wnastępujące sposoby:

Partnerzy i produkty. Możemy wysyłać lub w inny sposób udostępniać informacje o twojej stronie docelowej partnerowi, o którym (lub o którego produkcie) chciałeś otrzymać więcej informacji lub z którym wyraziłeś zainteresowanie realizacją transakcji (odpowiednio "odpowiedni Partner" i "odpowiedni produkt"). Jeśli informacje o stronie docelowej nie zostały przesłane w odniesieniu do konkretnego partnera lub produktu, na który kliknąłeś, możemy wysłać lub w inny sposób udostępnić informacje o stronie docelowej wielu partnerom. W każdym przypadku Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że: (A) partnerzy mogą kontaktować się z użytkownikiem za pomocą podanych przez niego informacji na stronie docelowej; (b)nie kontrolujemy sposobu, w jaki Partner może się z nim kontaktować ani przedmiotu takiego kontaktu; oraz (c)każdy Partner musi mieć własną politykę prywatności, a więc niekoniecznie będzie przestrzegać niniejszej Polityki Prywatności (biorąc to pod uwagę, staramy się angażować partnerów, którzy publikują politykę prywatności podobną pod względem formy i treści do naszej); oraz (d) partnerzy mogą mieć siedzibę (a ich serwery mogą znajdować się) w dowolnym miejscu na świecie. Możemy również kontaktować się z Tobą w celu omówienia i udostępnienia informacji o partnerach i ich produktach, a także o partnerach, produktach i usługach wymienionych na innych stronach internetowych, które są z nami powiązane. Sposób, w jaki kontaktujemy się z tobą może być za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, telefonu komórkowego (w tym za pomocą zautomatyzowanego sprzętu do wybierania numerów oraz wcześniej nagranych połączeń i wiadomości) i/lub wiadomości tekstowych (SMS/MMS), a my możemy skontaktować się z Tobą za pomocą informacji o stronie docelowej, a także Danych OsobowychInformacje zebrane od ciebie zgodnie z opisem w punkcie 3.4 (blogi, Biuletyny, ankiety i promocje).

Aby ogólnie zapewnić Ci Stronę. Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe w celu: (a) administrowania i udostępniania Ci witryny; (b) dalszego rozwoju i ogólnego ulepszania witryny; (C) wysyłania Ci aktualizacji, promocji, ofert lub innych wiadomości o witrynie; (d) odpowiadania na twoje pytania i innej komunikacji z Tobą; (e) identyfikowania lub uwierzytelniania Twojego dostępu i korzystania z witryny; i/lub (F) wysyłania reklam lub innych treści marketingowych stron trzecich.

Transfer Do Afiliantów. Możemy wysyłać lub w inny sposób udostępniać Twoje dane osobowe naszym podmiotom stowarzyszonym w celu przechowywania takich informacji w naszym imieniu lub dla innych potrzeb przetwarzania. Tepodmioty stowarzyszone mogą mieć siedzibę (a ich serwery mogą znajdować się) w dowolnym miejscu na świecie. Wymagamy, aby podmioty powiązane wyraziły zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującym prawem.

Strony Trzecie. Możemy wysyłać lub w inny sposób udostępniać Twoje dane osobowe różnym stronom trzecim, które pomagają nam w naszej działalności biznesowej (na przykład operatorom obsługi klienta i dostawcom administracji poczty e-mail), które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy korzystają z witryny i ogólnie ulepszać witrynę. Te strony trzecie mogą mieć własne polityki prywatności, które stosują, więc niekoniecznie będą stosować się do niniejszej Polityki Prywatności; jednak staramy się angażować strony trzecie, które publikują politykę prywatności. Również te osoby trzecie mogą być oparte(a ich serwery mogą być zlokalizowane) w dowolnym miejscu na świecie. Zobacz stronę Schedule1 załączoną poniżej, aby zapoznać się z przykładami stron trzecich, z którymi współpracujemy.

Egzekwowanie. Możemy udostępniać Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli uważamy, że ujawnienie takich informacji jest pomocne lub uzasadnione w celu: (a) przestrzegania obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego lub wniosku rządowego; (b) egzekwowania warunków użytkowania, w tym dochodzeń w sprawie potencjalnych naruszeń; (C) wykrywania, zapobiegania lub w inny sposób rozwiązywania problemów związanych z oszustwami lub bezpieczeństwem; i/lub (D) ochrony przed szkodami dla praw, własności lub bezpieczeństwa NI, naszych podmiotów stowarzyszonych, naszych użytkowników, Ciebie i/lub społeczeństwa.

Publicznie Dostępnych Informacji. Wszelkie treści, które udostępnisz publicznie w Witrynie lub za jej pośrednictwem, będąpublicznie dostępne dla innych Użytkowników Serwisu. Jeśli aktywnie lub pasywnie zezwolisz na upublicznienie swoich danych kontaktowych, możesz otrzymywać niechciane wiadomości lub Aktywność od innych użytkowników Witryny. Dlatego zachęcamy do publikowania tylko informacji, które są pewne, że chcesz być publicznie dostępny.

Dostęp i dokładność; usuwanie. Chcielibyśmy zachować dokładne dane osobowe. Jeśli chcesz usunąć lub poprawić swoje dane osobowe, które możemy przechowywać, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected] żądanie usunięcia (chociaż nie zobowiązujemy się odpowiedzieć na żądanie ani w inny sposób wdrożyć go w określonym czasie).

Rezygnacja. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas w przyszłości e-maili promocyjnych, reklamowych lub innych związanych z witryną przezwybranie linku rezygnacji z subskrypcji na dole każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail. Należy pamiętać, że nawet jeśli zrezygnujesz z otrzymywania takich wiadomości e-mail, nadal możemy wysyłać Ci e-maile administracyjne, aby ułatwić Ci korzystanie z witryny.

Linki do własności stron trzecich i interakcje z nimi. Witryna może zawierać łącza do witryn stron trzecich (takich jak witryny partnerów), treści i innych właściwości internetowych (łącznie "właściwości stron trzecich"). Dane związane z Twoim kliknięciem na takie właściwości stron trzecich, jak również wszelkie dane osobowe, które podajesz na takich właściwościach stron trzecich, są przekazywane stronie trzeciej (chociaż Dream Maker i jego podmioty stowarzyszone mogą mieć ustalenia z takimi stronami trzecimi, zgodnie z którymi takie dane i dane osobowe są wysyłane lub udostępniane z powrotemdo/Z nami). Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności takich osób trzecich ani za takie własności osób trzecich i zachęcamy do zapoznania się z warunkami i Polityką prywatności każdej własności osób trzecich, z którą zdecydujesz się korzystać lub wchodzić w interakcje.

Prywatność dzieci. Strona nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 16 roku życia. W związku z tym nie zamierzamy zbierać danych osobowych od osób, o których wiemy, że mają mniej niż 16 lat. Jeśli dowiemy się, że zebraliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 16 roku życia, podejmiemy uzasadnione handlowo starania, aby usunąć te informacje tak szybko, jak to możliwe. Jeśli uważasz, że możemy mieć takie informacje, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

Ochrona. Wdrażamy systemy bezpieczeństwa danych orazprocedury zabezpieczające informacje przechowywane na naszych serwerach i systemach komputerowych. Takie systemy i procedury zmniejszają ryzyko naruszenia bezpieczeństwa, ale nie zapewniają absolutnego bezpieczeństwa. W związku z tym nie możemy zagwarantować, że witryna jest odporna na nieautoryzowany dostęp do przechowywanych w niej informacji i inne zagrożenia bezpieczeństwa informacji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa na stronie, możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

Fuzja, sprzedaż lub bankructwo. W przypadku, gdy Dream Maker lub jeden z naszych podmiotów stowarzyszonych zostanie przejęty lub połączony z podmiotem zewnętrznym lub w inny sposób sprzeda całość lub część naszych/jego aktywów, możemy (i niniejszym zastrzegamy sobie prawo) przenieść lub przypisać dane osobowe i inne informacje, które zebraliśmy lub otrzymaliśmy. Ww przypadku bankructwa, niewypłacalności, zarządu komisarycznego lub podobnego zdarzenia możemy nie być w stanie kontrolować, w jaki sposób dane osobowe są przetwarzane, przekazywane lub wykorzystywane.

Kalifornijskie Prawo Do Prywatności. Sekcja 1798.83 Kodeksu Cywilnego Kalifornii zezwala naszym klientom, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na żądanie pewnych informacji dotyczących ujawniania przez nas danych osobowych stronom trzecim w celach marketingu bezpośredniego. Aby złożyć taką prośbę, wyślij e-mail na adres [email protected] należy pamiętać, że jesteśmy zobowiązani odpowiedzieć tylko na jedno żądanie na klienta każdego roku.

Nasz California Nie Śledzić Powiadomienia. Obecnie nie odpowiadamy ani nie podejmujemy żadnych działań w odniesieniu do sygnałów przeglądarki internetowej "nie śledź" ani innych mechanizmów, które zapewniają użytkownikom możliwość korzystania z nich.wybór dotyczący gromadzenia danych osobowych na temat działań online tego użytkownika w czasie i w witrynach internetowych lub usługach internetowych stron trzecich. Możemy zezwolić stronom trzecim, takim jak firmy, które dostarczają nam narzędzi analitycznych, na gromadzenie danych osobowych dotyczących aktywności online poszczególnych konsumentów w czasie i w różnych witrynach internetowych i usługach, gdy użytkownik korzysta z witryny.

Usuwanie treści od mieszkańców Kalifornii. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii w wieku poniżej 18 lat, sekcja 22581 California Business and Professions Code może zezwolić na usunięcie treści lub informacji, które opublikował publicznie. Jeśli chcesz usunąć takie treści lub informacje i określisz, które treści lub informacje chcesz usunąć, zrobimy to zgodnie zz obowiązującym prawem. Należy pamiętać, że po usunięciu nie będzie można przywrócić usuniętych treści lub informacji. Ponadto takie usunięcie nie zapewnia całkowitego lub kompleksowego usunięcia treści lub informacji, które opublikowałeś, i że mogą zaistnieć okoliczności, w których prawo nie wymaga od nas umożliwienia usunięcia treści lub informacji.

Zaangażowanie. Ochrona prywatności w Internecie to rozwijający się obszar, a my staramy się rozwijać naszą stronę, aby sprostać tym wymaganiom. Od czasu do czasu możemy zmieniać warunki niniejszej Polityki. Zmiany wejdą w życie po ich opublikowaniu w Internecie, a uzyskiwanie dostępu i / lub korzystanie z witryny po wprowadzeniu takich zmian w niniejszej Polityce Prywatności, uznaje się, że użytkownik zaakceptował takie zmiany. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek ze zmienionych warunków, musiszunikaj dalszego korzystania z witryny oferowanej przez nas. Jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania dotyczące naszej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected]

 

Ostatnia aktualizacja: Grudzień 2018